Bảo trì và sữa chữa computers

Bảo trì và sữa chữa computers

Bảo trì và sữa chữa computers

Xử lý phần mềm và phần cứng máy tính :

Xử lý phần mềm

 • Diệt virus và cập nhật phần mềm diệt virus
 • Bảo trì phần mềm hệ thống: Xử lý các file rác phát sinh trong quá trình đã sử dụng.
 • Kiểm tra và loại trừ phần mềm chạy thường trú không có ích
 • Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.

Xử lý phần cứng

 • Kiểm tra và vệ sinh máy
 • Thay thế hoặc sửa chữa tùy lỗi sản phẩm

* Ghi chú : Những máy Laptop. PC mua tại Sense Media  khi hết thời gian bảo hành vẫn được hỗ trợ xử lý phần mềm miễn phí

lineKiểm tra và xử lý

phan cungKiểm tra và thông báo với Quý khách về lỗi của sản phẩm. Khách hàng không tốn phí kiểm tra máy nếu không sửa.
- Báo giá sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng trước khi xử lý.
- Thông báo với Quý khách về thời gian xử lý.

Ghi chú : Thời gian xử lý tùy thuộc vào lỗi của sản phẩm và thiết bị thay thế hoặc sửa chửa.

Đối với 1 số linh kiện đặc biệt phải đặt hàng từ nước ngoài thời gian xử lý có thể từ 7 đến 10 ngày làm việc.

sensemedia
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Picasa
 • YouTube
 • Vimeo